BỘ MÔN LÂM SINH THAM GIA XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG TẠI NA HANG, TUYÊN QUANG

Từ ngày 23 – 31 tháng 7  năm 2020, cán bộ giáo viên Bộ môn Lâm sinh cùng với Viện Nghiên cứu và phát triển lâm nghiệp (Viện NC&PTLN)- trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tiến hành khảo sát điều tra thực địa tại khu rừng Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang (QLRPH). Mặc dù địa hình phức tạp, thời tiết mưa gió đi lại hết sức khó khăn nhưng với bản lĩnh, tình yêu nghề của những nhà lâm nghiệp vẫn vượt mọi cánh rừng bạt ngành để điều tra đo đếm. Ban QLRPH Na Hang hiện đang quản lý tổng diện tích 7420 ha rừng phòng hộ, chủ yếu rừng tự nhiên thứ sinh rất đa dạng về loài, diện tích này phân bố trên địa bàn thị trấn Na Hang và hai xã Năng Khả, Sinh Long. Rừng phòng hộ có vai trò to lớn trong việc phòng hộ đầu nguồn cho thủy điện Na Hang và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong huyện và vùng lân cận. Việc xây dựng phương án quản lý rừng bền vững giúp cho Ban QLRPH Na Hang có được một kế hoạch, chiến lược cụ thể trong 10 năm tới nhằm phát huy tối đa lợi thế của rừng góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và môi trường.

Một số hình ảnh của đoàn

                    Người viết bài TS. Nguyễn Thanh Tiến