SEMINAR CHUYÊN ĐỀ CỦA BỘ MÔN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG – KHOA LÂM NGHIỆP

Sáng ngày 22/8/2020, Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng đã tổ chức buổi Seminar chuyên môn nhằm chia sẻ các kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn của CBVC trong Bộ môn.

Sáng ngày 22/8/2020 tại Giảng đường A403, Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng (QLTNR) đã tiến hành tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ, để chia sẻ các kinh nghiệm trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên thuộc Bộ môn.

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn này, một số giảng viên như: TS. Lê Văn Phúc, TS. Nguyễn Thị Thu Hoàn, ThS. Trần Đức Thiện đã trình bày tiết giảng theo từng chuyên môn để các giảng viên trong bộ môn đánh giá và cùng nhau chia sẻ những ưu điểm, hạn chế trong từng phương pháp giảng.

Ngoài ra, tại buổi Seminar TS. Nguyễn Thị Thoa, TS. Nguyễn Tuấn Hùng cùng các giảng viên trong Bộ môn cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm về giảng dạy theo phương pháp hòa nhập và tích cực mà các thầy cô đã được tập huấn từ chương trình dự án do chính phủ Úc tổ chức và hỗ trợ một số trường Đại học ở Việt Nam năm 2019.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Seminar:

Tin bài: TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, TS. Nguyễn Thị Thoa