Khởi động dự án Bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp

Dự án Bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp sẽ được thực hiện trong 5 năm với ngân sách 15 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam kiểm soát tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Chiều 13/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức lễ khởi động dự án Bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp. Dự án sẽ được thực hiện trong 5 năm với ngân sách 15 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam kiểm soát tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép. 

Thông qua việc thúc đẩy cam kết của các lãnh đạo cấp Trung ương và địa phương, cải thiện hiệu quả thực thi pháp luật và giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ đối với các sản phẩm từ động vật hoang dã trái phép, dự án sẽ tăng cường năng lực lãnh đạo của Việt Nam trong việc xử lý tội phạm về động vật hoang dã. Đồng thời dự án cũng huy động sự tham gia từ các khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội nhằm giảm nhu cầu tiêu thụ đối với các sản phẩm từ động vật hoang dã bất hợp pháp. 

Theo Giám đốc USAID Việt Nam, Ann Marie Yastishock, thông qua dự án mới này, USAID sẽ hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ đối với các sản phẩm từ động vật hoang dã trái phép và bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh cho rằng việc thực hiện hiệu quả dự án Bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp sẽ góp phần giải quyết nạn buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật và thể hiện cam kết cao nhất của Chính phủ Việt Nam trong việc chống buôn bán động vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng cho biết thêm thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã coi tình trạng buôn bán, tiêu thụ trái pháp luật mẫu động vật hoang dã là một trong những thách thức nghiêm trọng đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học. Hàng hoạt các hành động đấu tranh, ngăn chặn và giảm nhu cầu sử dụng động vật hoang dã và các sản phẩm của chúng đã được triển khai như: hoàn thiện các quy định pháp luật, nâng cao nhận thức xã hội, tăng cường thực thi pháp luật và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Gần đây nhất, ngày 17/5/2022, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loại chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

Ngoài ra, Việt Nam đã và đang tích cực tham gia có trách nhiệm các điều ước, thể chế và hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học và chống buôn bán trái phép loài hoang dã.

Dự án mới này sẽ tập trung bảo vệ các loài động vật đang có nguy cơ bị buôn bán quốc tế vào Việt Nam như tê giác châu Phi, voi châu Phi và châu Á, tê tê, cũng như các loài động vật thường xuyên bị săn bắt và buôn bán trong nước và quốc tế như linh trưởng, hoẵng và các loài mèo lớn.

Dự án cũng sẽ hỗ trợ cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn lực, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phát hiện các vụ mua bán động vật hoang dã bất hợp pháp, có cơ chế khuyến khích và ghi nhận đối với những cơ quan tư pháp và thực thi pháp luật tham gia chống buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật. Dự án cũng góp phần thúc đẩy hợp tác liên ngành, xác định các lỗ hổng trong hệ thống pháp luật, đề xuất các sửa đổi để tăng cường khả năng phát hiện các vụ buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã. 

Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF Mỹ) là đơn vị thực hiện dự án phối hợp cùng Tổ chức TRAFFIC (Mạng lưới giám sát hoạt động buôn bán thực, động vật hoang dã) và Trung tâm Giáo dục thiên nhiên Việt Nam (ENV).

Dự án Bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp sẽ phát huy thành công từ Dự án Phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã do USAID tài trợ và được thực hiện trong giai đoạn 2016-2021. 

Dự án này đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam củng cố và hài hoà hóa hệ thống pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài hoang dã, tăng cường thực thi pháp luật và truy tố tội phạm về động vật hoang dã, giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ đối với động vật hoang dã trái pháp luật./.

Nguồn: https://tongcuclamnghiep.gov.vn/LamNghiep/Index/khoi-dong-du-an-bao-ve-cac-loai-dong-vat-hoang-da-nguy-cap-4575