Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

REGISTER FOR CONSULTATIONS

Development history of Faculty of Forestry

Development history of Faculty of Forestry Faculty of Forestry, formerly the Division of Silviculture, was established under Decision No:

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR